Всички снимки от месец Октомври 2009 ( 245 )

Охрид, жени перат на брега на Охридското езеро, 1962г.

 1960-1970, Охрид, бит, етнография 

Охрид, майстор на цървули (опинчар) пред работилницата си, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, занаяти 

Охрид, пазара - продавач на гумени цървули (опинци) изработени от автомобилна гума, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия 

Охрид, пазара - продавач на ковашки изделия и продавачка на лук, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия 

Охрид, пазара - сергия за ръчно тъкани изделия ( гайтани, престилки), 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия 

Охрид, пазара - сергия за червен пипер, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия 

Охрид, пазара - продавач на дървени лъжици, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия 

Охрид, пазара - продавач на грънци, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия 

Охрид, пазара - продавачка на въжета, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия 

Охрид, пазара - продавачки на вълна, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия