1930-1940, етнография, земеделие

На обяд на нивата, 30-те години на ХХ век