1930-1940, Растеш, етнография

Възрастна знахарка, село Растеш (сега в Македония), 30-те години на ХХ век