1930-1940, етнография

Младо момиче в народна носия, 30-те години на ХХ век