1940-1950, София, земеделие, събития

София 1947 г., селяни предоставят продукция в помощ на градското население, по заповед на правителството на Отечествения фронт