1930-1940, етнография, земеделие, тютюн

Тютюневи работници, седнали пред нанизи тютюн, 30-те години на ХХ век