1900-1910, Балкански войни (1912-1913), София, военни, земеделие

Селяни предават брашно за продоволствие на армията в Софийския военен базисен склад, 1912 г.