1930-1940, етнография, земеделие

Теглене на ябълкова реколта, 30-те години на ХХ век