1930-1940, етнография, земеделие

Жени, облечени в народни носии с реколта от ябълки в плетени кошове, 30-те години на ХХ век