1930-1940, София, гимназиално, класика, музика, образование

София, оркестърът на Първа софийска девическа гимназия, 1932 г.