1930-1940, гимназиално, образование, учители

Ученички от девическа гимназия със своята учителка, 30-те години на ХХ век