1910-1920, Цариград, бит, гимназиално, мода, образование

Цариград, елегантно облечени дами в двора на Робърт колеж, вероятно роднини на ученици, началото на ХХ век