1910-1920, Цариград, гимназиално, образование, учители

Цариград, обяд на ученици и учители в Робърт колеж, началото на ХХ век