1910-1920, Цариград, гимназиално, образование, спорт

Овчарски