Всички снимки от Първа световна война (1914-1918) ( 499 )

Каменни укрития на 5-та пехотна дивизия, подножието на връх Яребична в Паяк планина, Македония, 1916 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Приготовления за издигане на наблюдателен балон, наречен “Солун” от 2-ро балонно отделение към 4-та пехотна дивизия, близо до село Кьоселер, Северна Добруджа, 1916 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), авиация, военни 

Противоаеропланна картечна рота от 3-ти пехотен Бдински полк, окопала се на позиция при Червената стена - подстъп за контрола на Битолско-Прилепското поле в подножието на Баба планина, Македония, 1918 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Награждаване на отличилите се, от 3-ти пехотен Бдински полк (”Бдинци”) при мартенските боеве на Червената стена - Баба планина, Македония, 1917 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Завръщане с лодки от позициите на 12-та пехотна дивизия, делтата на река Дунав, 1917 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Двама мъже и дете празнуват нахлуването на австрийската армия в Белград, отразено във вестник “Утро” и началото на Първата световна война, 1914 г., неизвестно къде

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), забавни, неизвестни, събития 

Капитан от кавалерията (ротмистър) на кон при Дойран, 1918 г.

 1910-1920, Дойран, Първа световна война (1914-1918), военни, кавалерия 

Група германски и български офицери и войници с карета и две местни момчета, вероятно пред щаб на германското командване, някъде в Македония, Първата световна война

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, впрегатен, чужди военни 

Часовой, стражеви пост: “Ефрейтор Донка Хр. Богданова от 60 пехотен полк, родом от село Смилево, Битолско. Участвала в четнишкото движение като четник за свободата на Македония и войните за Обединението на българския народ през 1912 до 1917 г., наградена през 1912 и 1913 г. с ордените “За Храброст” IV и III степен, а през настоящата война наградена лично от Главнокомандующия със златен орден За Храброст I степен”, 1917 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Имена:

4-та картечна рота от 84-ти пехотен полк при 7-ма Рилска дивизия на бивак в село Латрово, Демирхисарско, 1917 г.

 1910-1920, Латрово, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота