Всички снимки от Първа световна война (1914-1918) ( 499 )

Генерал-майор Владимир Вазов, командващ 9-та пехотна Плевенска дивизия при позициите край Дойран, около 1918 г.

 1910-1920, Дойран, Първа световна война (1914-1918), военни, командири 

Имена:

“Проверка” - български офицери в пленническия лагер Шамли край Солун, 1919 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

“На път за заложничество” - офицери от 12-ти пехотен Балкански полк пренасят багажа си от гарата до пленническия лагер Шамли край Солун (8 километра), 25 април 1919 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

“С Камерадите” - офицери от 12-ти пехотен Балкански полк и френски колониални войници в пленническия лагер Шамли край Солун, 20 юни 1919 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота, чужди военни 

Офицери от 12-ти пехотен Балкански полк в пленническия лагер “Гросети” (Лерин), Коледа, януари 1919 г.

 1910-1920, Лерин, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Офицери от 12-ти пехотен Балкански полк, Южния фронт, 1917 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Офицери от 12-ти пехотен Балкански полк край поразено оръдие, Южния фронт, 1917 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), артилерия, военни, пехота 

Редакционната колегия на “Отечество” и “Военни известия” - седящи от ляво на дясно: Андрей Протич, полк. Йордан Венедиков, полк. Александър Цанев, Димитър Подвързачов и Александър Божинов. Прави: Елин Пелин, (2 неизвестни), Георги Райчев, Добри Немиров и Йордан Йовков, София 1917 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), София, военни, журналисти, литература, личности, панорами 

Имена: , , , , , , , ,

Генерал Панталей Киселов и началник-щабът на 4-та Преславска дивизия полковник Стефан Нойков (вдясно) оглеждат трофейния руски брониран автомобил Остин II - Скобелев, пленен в бой на 17 ноември 1916 г. на Добруджанския фронт

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), автомобили, военни, командири, моторизирани, панорами 

Имена: ,

Художникът Константин Щъркелов на Южния фронт, фотография собственоръчно надписана от него: “Хризантемите, които майка ми изпрати - отглежда ги за мене - аз ги нарисувах, К.Щ. ноемврий 1917 г.”

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, култура и изкуство, личности, художество 

Имена: