1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

Часовой, стражеви пост: "Ефрейтор Донка Хр. Богданова от 60 пехотен полк, родом от село Смилево, Битолско. Участвала в четнишкото движение като четник за свободата на Македония и войните за Обединението на българския народ през 1912 до 1917 г., наградена през 1912 и 1913 г. с ордените "За Храброст" IV и III степен, а през настоящата война наградена лично от Главнокомандующия  със златен орден За Храброст I степен", 1917 г.

Имена: