1910-1920, Латрово, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота

4-та картечна рота от 84-ти пехотен полк при 7-ма Рилска дивизия на бивак в село Латрово, Демирхисарско, 1917 г.