1910-1920, Първа световна война (1914-1918), забавни, неизвестни, събития

Двама мъже и дете празнуват нахлуването на австрийската армия в Белград, отразено във вестник "Утро" и началото на Първата световна война, 1914 г., неизвестно къде