Всички снимки от Първа световна война (1914-1918) ( 499 )

Лекарки с награди от войната

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), медици, професии 

Военен радист приема съобщение

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, свързочни 

Военната канцелария, 1918г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни 

Медицински сестри и ранени войници, 1918г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, медици 

Двама офицери и поп на укрепените позиции

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни 

Военни празнуват Великден, 1918г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни 

Български войници, лекуващи се в Берлин, 1917г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, медици 

На обиколка с австро-унгарски офицери

 1910-1920, Албум на подполковник Конов, Колекция Георги Боздуганов, Първа световна война (1914-1918), архитектура, българи в чужбина, военни 

Обоз съюзническите, австро-унгарски планински (йегерски) войски

 1910-1920, Албум на подполковник Конов, Колекция Георги Боздуганов, Първа световна война (1914-1918), военни 

На учение на австро-унгарските планински (йегерски) части, сглобяване на преносимо оръдие

 1910-1920, Албум на подполковник Конов, Колекция Георги Боздуганов, Първа световна война (1914-1918), военни, чужди военни