Всички снимки от Първа световна война (1914-1918) ( 499 )

Събиране на телената мрежа пред английските окопи след изтласкването на англичаните от позиция на Круша планина, 1917 г.

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Позиции на пехотата, Южния фронт, 1917 г.

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Разрушената библиотека на “Конака” в Кавала, след обстрел на града от британски кораби

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Кавала, Първа световна война (1914-1918), военни 

Разрушената библиотека на “Конака” в Кавала, след обстрел от британски кораби

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Кавала, Първа световна война (1914-1918), военни 

Надписана: 7 януарий, 1917 г. Основаване на Скопския градски драматичен театър, трети отляво, прав - артистът Иван Станев

 1910-1920, Колекция Иван Станев, Първа световна война (1914-1918), Скопие, военни, култура и изкуство, театър 

Имена:

3 януарий 1918 г. – Чалаклий, Дойранско, артистът от полевия театър Иван Станев (клекнал) играе ръченица с войници

 1910-1920, Колекция Иван Станев, Първа световна война (1914-1918), военни, култура и изкуство, театър 

Имена:

Свален английски аероплан в гр. Гевгели, месец януари 1918 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), авиация, военни 

Жени перат на изворите до с. Прилепец, близо до Прилеп, Южния фронт, 1918 г.

 1910-1920, Прилепец, Първа световна война (1914-1918), бит, военни 

Пехотинци в готовност за залп срещу противников аероплан, Южния фронт

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

5-та рота от 83-ти пехотен полк на Кота 204 от позицията на 20-ти пехотен полк, с трофейни френски картечници Шоша (Chauchat), Южния фронт

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота