1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, впрегатен, чужди военни

Група германски и български офицери и войници с карета и две местни момчета, вероятно пред щаб на германското командване, някъде в Македония, Първата световна война