Всички снимки от Първа световна война (1914-1918) ( 499 )

Група висши германски и български офицери от Главната квартира: проф. Курциус от германската армия (вляво) и Лалю Метев Чехларов, началник на РО-ЩДА (подпрян на бастунчето си). Армейско главно командване, Прилеп, 1916-17 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни 

Имена:

Фронтовият бръснаро-фризьорски салон

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни 

Офицери и войници пред каменна постройка (пивница?)

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни 

Офицери и войници пред каменна постройка (пивница?)

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни 

Войници и офицери от 37ми пехотен полк на оглед на позициите

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни 

Български войници се хранят на позиция в окопите, 1918 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Фронтова водоноска

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, лични 

Български и германски войници

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, чужди военни 

Френски военнопленници на българската войска

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, чужди военни