Всички снимки от 1900-1910 ( 440 )

Кичевската чета на Пешо Пашата (с гвардейската униформа), 1905г.

 1900-1910, комити 

Имена:

Караулът на Двореца от Лейбгвардейския на Н.В. конен полк, началото на ХХ век

 1900-1910, военни, гвардия 

Гвардейци в традиционна червена униформа, началото на ХХ век

 1900-1910, военни, гвардия 

Н.В. Цар Фердинанд в дежурна униформа с венгерка, като генерал от кавалерията, началото на ХХ век

 1900-1910, военни, гвардия, командири, лица, личности 

Имена:

Ротмистър Борис Сирманов в парадна униформа на Лейбгвардейския на Н.В. конен полк, като адютант, 1904г.

 1900-1910, военни, гвардия, лица 

Имена:

Поручик Петър Софрониев от Лейбгвардейския на Н.В. конен полк в парадна униформа, 1906г.

 1900-1910, военни, гвардия, лица 

Имена:

Унтерофицер от Лейбгвардейския на Негово Височество ескадрон в дежурна униформа, началото на ХХ век

 1900-1910, военни, гвардия, лица 

Ротмистър Петър Ганчев като адютант на Лейбгвардейския на Н.В. конен полк със семейството си, началото на ХХ век

 1900-1910, военни, гвардия 

Имена:

Четата на битолския воевода Георги Сугарев (седнал отпред, с черния калпак)

 1900-1910, Илинденско-Преображенско въстание, комити 

Имена:

Третата Велешка чета на войводата Никола Дечев (седнал в центъра), втори отляво - Юлий Цезар Розентал, секретар на четата

 1900-1910, Илинденско-Преображенско въстание, комити 

Имена: ,