Всички снимки от 1900-1910 ( 440 )

Първи събор на софийска юнашка област - българско гимнастическо дружество Юнак

 1900-1910, Кюстендил, спорт, събития, юнаци 

Първи събор на софийска юнашка област - българско гимнастическо дружество Юнак

 1900-1910, Кюстендил, спорт, събития, юнаци 

Първи събор на софийска юнашка област - българско гимнастическо дружество Юнак

 1900-1910, Кюстендил, спорт, събития, юнаци 

Първи събор на софийска юнашка област - българско гимнастическо дружество Юнак

 1900-1910, Кюстендил, спорт, събития, юнаци 

Първи събор на софийска юнашка област - българско гимнастическо дружество Юнак

 1900-1910, Кюстендил, спорт, събития, юнаци 

Български войници се обучават на балонна служба, началото на ХХ век

 1900-1910, авиация, военни 

Генерал Владимир Заимов (дясно) като кадет във Военното училище, началото на ХХ век

 1900-1910, Колекция Михаил Заимов, военни, военно обучение 

Имена:

Близнаците Панчо и Любен Владигерови с дядо си Леон Пастернак, Берлин, 1912-13 г.

 1900-1910, класика, музика 

Имена: , ,

Юнкери от Военното училище в София с ръководителя си, 1907г.

 1900-1910, София, военни, военно обучение 

София, юнкери от Военното училище с ръководителя си, пред входа на училището, 1907г.

 1900-1910, София, военни, военно обучение