1940-1950, Крайовска спогодба, София, военни, гвардия, железници

Началник-гарата и железничари пред ешелоните на Гвардейския на Н.В Конен полк, заминаващи за Варна на път към Южна Добруджа, 16 септември 1940 г.