1940-1950, Крайовска спогодба, София, военни, гвардия, железници

Отпътуване на ешелоните на Гвардейския на Н.В. конен полк за Варна на път към Южна Добруджа, 16 септември 1940 г.