1940-1950, Крайовска спогодба, военни, гвардия, духова, музика

Духовата музика на Гвардейския на Н.В конен полк преди заминаване за Варна на път към Южна Добруджа, 16 септември 1940 г.