Всички снимки от лица ( 262 )

Марин Дринов (1838-1906), възрожденец и книжовник, първият български министър, основател на Народната библиотека

 1800-1900, култура и изкуство, литература, лица, личности 

Имена:

Дядо Ильо войвода, участник в Първата българска легия и Руско-турската война, съратник на Раковски, Белград, 1867 г.

 1800-1900, българи в чужбина, лица, хайдути 

Имена:

Големият български театрален актьор Кръстьо Сарафов в роля, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, култура и изкуство, лица, личности, театър 

Имена:

Генерал-лейтенант Кръстю Златарев (1864-1925) командир на 11-та пехотна македонска дивизия

 11-та пехотна Македонска дивизия, 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, командири, лица 

Имена:

Полковник (?), командир на 22-ри пехотен полк

 11-та пехотна Македонска дивизия, 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, командири, лица, неизвестни 

Генерал-майор Георги Тодоров (1858-1934) - началник на 7-ма пехотна Рилска дивизия (брат на професор Александър Теодоров-Балан)

 1910-1920, военни, командири, лица, пехота 

Имена:

Димитър Петков (1858-1907) - кмет на София (1887-1893), председател на парламента (1892-1893), вътрешен министър (1903-1907) и министър-председател (1906-1907)

 1900-1910, лица, личности, политика 

Имена:

Ботевият четник Никола Обретенов (1849-1939), портрет от 1890 г.

 1800-1900, лица, личности, хайдути 

Имена:

Капитанът на парахода “Радецки” - Дагоберт Енглендер

 1800-1900, лица, личности, хайдути 

Имена:

Генерал Атанас Григориев Назлъмов (1863-1934) - началник на Щаба на войската (1907-1910)

 1900-1910, военни, командири, лица 

Имена: