1920-1930, култура и изкуство, лица, личности, театър

Големият български театрален актьор Кръстьо Сарафов в роля, 20-те години на ХХ век

Имена: