1800-1900, култура и изкуство, литература, лица, личности

Марин Дринов (1838-1906), възрожденец и книжовник, първият български министър, основател на Народната библиотека

Имена: