1800-1900, лица, личности, хайдути

Ботевият четник Никола Обретенов (1849-1939), портрет от 1890 г.

Имена: