1900-1910, лица, личности, политика

Димитър Петков (1858-1907) - кмет на София (1887-1893), председател на парламента (1892-1893), вътрешен министър (1903-1907) и министър-председател (1906-1907)

Имена: