1800-1900, българи в чужбина, лица, хайдути

Дядо Ильо войвода, участник в Първата българска легия и Руско-турската война, съратник на Раковски, Белград, 1867 г.

Имена: