Всички снимки от банки ( 31 )

Бургас, Българска земеделска банка и Българска народна банка, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Бургас, архитектура, банки, търговия 

Хасково, сградата на Българска народна банка, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Хасково, архитектура, банки 

Битоля, сградите на Българска народна банка и гимназията, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Битоля, архитектура, банки 

Лом, банкови служители пред Българска народна банка, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Лом, банкери, банки, професии 

Град Сяр (Серес), сградите на пощата и на Българска народна банка, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Серес (Сер, Сяр), архитектура, банки 

Сяр (Серес), сградите на пощата и на Българска народна банка, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Серес (Сер, Сяр), архитектура, банки, търговия 

Скопие, сградата на Българска народна банка и Търговската камара, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Скопие, банки, търговия 

София, сградата на Българска народна банка, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, София, архитектура, банки 

Седми редовен конгрес на Съюза на банковите чиновници, София, 1926 г.

 1920-1930, София, банкери, банки, професии, събития, търговия 

Българска централна кооперативна банка - съветът при застраховка от градушка (по окръзи), София 1921г.

 1920-1930, София, банкери, банки, професии, търговия