1940-1950, Битоля, архитектура, банки

Битоля, сградите на Българска народна банка и гимназията, 40-те години на ХХ век