1920-1930, София, банкери, банки, професии, събития, търговия

Седми редовен конгрес на Съюза на банковите чиновници, София, 1926 г.