1920-1930, София, банкери, банки, професии, търговия

Българска централна кооперативна банка - съветът при застраховка от градушка (по окръзи), София 1921г.