1930-1940, Хасково, архитектура, банки

Хасково, сградата на Българска народна банка, 30-те години на ХХ век