1940-1950, Скопие, банки, търговия

Скопие, сградата на Българска народна банка и Търговската камара, 40-те години на ХХ век