1800-1900, Пловдив, архитектура, железници

Първата гара (построена в 1873) в Пловдив (Филипополи), около 1880 г.