1900-1910, Пловдив, бит, мода

Портрет на три деца (вероятно католици) от Пловдив, началото на ХХ век