1900-1910, Пловдив, архитектура, интериор

Читалнята в сградата на Народната библиотека и музей в Пловдив, 1909 г.