1800-1900, Пловдив, архитектура

Пловдив, общ изглед на града от Сахат тепе - в центъра "Куршум хан", 1895 г.