1800-1900, Пловдив, бит, лесовъди, семейство

Семейството на лесничея Никола Копчев - отговорник за озеленяването на първото изложение в Пловдив, Пловдив, 1896 г.

Имена: