1800-1900, Пловдив, неизвестни, религия

Портрет на свещеник от Пловдив, края на XIX век