1940-1950, Пловдив

Пловдив, поглед от върха на Сахат тепе към часовниковата кула и Каршияка, 40-те години на ХХ век