1940-1950, Пловдив, паркове

Пловдив, езерото в градината