1940-1950, Пловдив, архитектура, храмове

Пловдив, поглед от Таксим тепе към Джумаята и североизточните склонове на Сахат тепе, вдясно от центъра - Евангелската съборна църква, 40-те години на ХХ век