1930-1940, Пловдив

Пловдив, поглед от Небет тепе към Капана, Джумая джамия, Сахат тепе, Бунарджика и Джендем тепе, 30-те години на ХХ век